Uchwała Antysmogowa

                1 września br Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadzono na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw. W instalacjach wymienionych w Uchwale zakazuje się stosowania: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały w poniższym linku:

http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf

http://miastodobrejenergii.pl/images/PDF/Uchwala_antysmogowa_co_nalezy_wiedziec.pdf

http://powietrze.slaskie.pl