Historia

 

 

SIEDZIBA STRAŻY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

 

 

Wykaz aktów prawa miejscowego, będących podstawą funkcjonowania Straży Miejskiej od dnia jej powstania.

02.01.1991 r.
Wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 1-011a/2/01 z dnia 02.01.1991 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Bielsku-Białej - w oparciu o wytyczne Pisma Okólnego Nr 1/90 z dnia 8.11.1990 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra, Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego ws. tworzenia straży miejskich i porozumiewania się w tym zakresie z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

21.03.1991 r.
Uchwała Nr XIX/113/91 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 1991 roku w sprawie powołania Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia jej Statutu i Regulaminu, z mocą obowiązywania od 1 marca 1991 r.

13.02.1996 r.
Uchwała Nr XXV/348/96 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 lutego 1996 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej jako jednostki budżetowej i nadania jej Statutu.

10.03.1998 r.
Uchwała Nr L-V/766/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 marca 1998 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/96 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

27.06.2006 r.
Uchwała Nr LX/1902/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L-V/766/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

22.03.2016 r.

Uchwała Nr XVI/284/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr LX/1902/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.