Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Kampanie społeczne

Oznakuj rower

Straż Miejska w Bielsku-Białej prowadzi społeczną kampanię znakowania rowerów. Głównym celem kampanii jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie na nie cech identyfikacyjnych.

Kampania społeczna – „Oznakuj rower”.

Straż Miejska w Bielsku-Białej prowadzi społeczną kampanię znakowania rowerów. Głównym celem kampanii jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie na nie cech identyfikacyjnych.

Znakowanie roweru.

Procedura kampanii polega na naniesieniu markerem UV numeru telefonu właściciela na elementy roweru. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń: rama roweru pod kierownicą, ramię tylnej przekładni, przedni widelec.

W rowerach o dużej wartości zaleca się rozważenie możliwości oznakowania dodatkowych elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.

Rejestracja w komputerowej bazie danych Straży Miejskiej odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia) oraz wypełnionego przed jego znakowaniem oświadczenia właściciela roweru.

Znakowanie rowerów odbywać się będzie w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej ul. Hugona Kołłątaja 10 od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1200 oraz 1600-1800 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu. 33 8228114 wew. 113 lub 313.