Dane kontaktowe


Straż Miejska
w Bielsku-Białej
ul. Hugona Kołłątaja 10, 43-300  Bielsko-Biała


Telefony:
telefon alarmowy 986
tel.33-822-81-14 do 15
DYŻURNY - wew. 100
MONITORING - wew. 101
SEKRETARIAT - wew. 102
Poczta elektroniczna pod adresem: kancelaria@strazmiejska.bielsko.pl
Poczta jest obsługiwana od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Poczta elektroniczna nie służy do zgłaszania interwencji.
Interwencje należy zgłaszać na nr alarmowy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej - tel.986.


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
 
Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informuję, że od dnia 02.04.2020r. do uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej skargi i wnioski można składać:
- listownie na adres jednostki: Straż Miejska w Bielsku Białej ul. Hugona Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko Biała,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sm@strazmiejska.bielsko.pl ,
- doręczyć osobiście dyżurnemu jednostki w formie papierowej w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 17.00,
- telefonicznie w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 17.00,
telefon 338228114 wew. 102 lub 338228115 wew. 102.
 
Przyjmowanie stron
Interwencje mogą być zgłaszane telefonicznie, całodobowo
pod bezpłatny nr 986 bezpośrednio do stanowiska kierowania Komendy lub pod nr (033) 820281-14 (15),
Skargi i wnioski mogą być zgłaszane:
ustnie – do protokołu - Komendantowi Straży Miejskiej
- w każdy czwartek, w godz. od 9.00 do 17.00
Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia ulegają przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.
w formie pisemnej - w sekretariacie
- od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30
listownie, na adres: Straż Miejska, ul. Hugona Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała