Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Kontakt

Dane kontaktowe


Straż Miejska
w Bielsku-Białej
ul. Hugona Kołłątaja 10, 43-300  Bielsko-Biała


Telefony:
telefon alarmowy 986
tel.33-822-81-14 do 15
DYŻURNY - wew. 100
SEKRETARIAT - wew. 102
Poczta elektroniczna pod adresem: kancelaria@strazmiejska.bielsko.pl
Poczta jest obsługiwana od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.30, , w piątek w godz. 07.00 - 13.00.
  Poczta elektroniczna nie służy do zgłaszania interwencji.
Interwencje należy zgłaszać na nr alarmowy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej - tel.986.

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

 

Skargi i wnioski można składać:


- ustnie do protokołu - Komendantowi Straży Miejskiej lub Zastępcy Komendanta  - w każdy wtorek w godz. od 09.00 do 17.00
(jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia ulegają przesunięciu na najbliższy dzień roboczy)


- listownie na adres:

Straż Miejska w Bielsku-Białej
ul. Hugona Kołłątaja 10
43-300 Bielsko-Biała

- faksem – na numer: (33) 822-81-14 wew. 121


- za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

Skrytka ePUAP : /SMBielskoBiala/SkrytkaESP


- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:

kancelaria@strazmiejska.bielsko.pl

-  w formie pisemnej w sekretariacie - od poniedziałku do czwartek w godz. 07.00 - 15.30, w piątek w godz. 07.00 - 13.00.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (33) 822-81-14 wew. 102

od poniedziałku do  czwartek w godz. 07.00 - 15.30, w piątek w godz. 07.00 - 13.00.

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego,
dokładny adres do korespondencji,
dokładny opis zdarzenia.


WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego można zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego zapewnia miasto Bielsko-Biała.
Więcej informacji na stronie www.um.bielsko.pl.