Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Kampanie społeczne

WYBIERZ CZYSTE MIASTO

Kampania w trosce o czystość i estetykę Bielska-Białej

Liczne zgłoszenia bielszczan wskazują, że kosze uliczne na terenie Bielska-Białej są notorycznie traktowane, jako pojemniki na odpady domowe.
Działania takie powodują, że można zaobserwować mało estetyczne widoki w postaci przepełnionych koszy ulicznych, wypełnionych po brzegi reklamówkami z odpadami. Wiele z tych odpadów leży bezpośrednio na chodnikach koło koszy.
Podkreślamy, że kosze uliczne nie służą do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych, czy działalności gospodarczej.
Stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas – mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy.
Utrzymanie porządku nie jest możliwe bez zaangażowania Mieszkańców, dlatego pamiętajmy:
- kosze uliczne służą do pozostawiania odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się po terenach miejskich,
- w ramach ponoszonej opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych, możemy oddać nielimitowaną ilość odpadów.
Przypominamy, że opróżnianie koszy na odpady w mieście generuje coraz wyższe koszty, które jako mieszkańcy wspólnie ponosimy.
Prosimy zatem o stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do własnych pojemników.
Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę naszego miasta.
Wykorzystywanie koszy ulicznych jako pojemników na odpady domowe jest niedopuszczalne i jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.