Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Monitoring

DZIAŁANIE MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

 

DZIAŁANIE MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
 

Uwarunkowaniem prawnym prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc publicznych jest art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.

Na terenie miasta Bielsko-Biała monitoring wizyjny działa od października 2001 roku, kiedy to pierwsza z kamer zainstalowana została na skrzyżowaniu ciągu ulic Zamkowej i 3 Maja z ciągiem ulic Księdza Stanisława Stojałowskiego i Wzgórze. Obecnie miasto Bielsko-Biała monitorują 113 kamery stacjonarne i 1 mobilna. Dwie kamery w lokalizacji: ul. Bohaterów Warszawy oraz pl. Fabryczny sfinansowano ze środków budżetu obywatelskiego. 
      
System monitoringu wykorzystywany jest w celu całodobowego zabezpieczenia prewencyjnego monitorowanego rejonu miasta oraz natychmiastowego kierowania w rejon zagrożony patroli straży lub innych służb w zależności od rodzaju zagrożeń. Ponadto do przeszukiwania terenu, zapobiegania skutkom zdarzeń losowych, zaśnięcia w niskich temperaturach, pomocy bezdomnym, udzielania wsparcia podejmującym zadania służbowe patrolom (konwoje, interwencje, akcje ratownicze). Możliwość rejestrowania zdarzeń pozwala natomiast na ujęcie sprawców na podstawie zapisu monitoringu. Ponadto za pośrednictwem monitoringu zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla Policji, Prokuratury czy Sądu. Podstawowe znaczenie monitoringu to przede wszystkim szybkość reagowania i przemieszczania patroli w rejony występujących zagrożeń, co umożliwia przeciwdziałanie czynom karalnym i ujęcie sprawców tych czynów. W przypadku interwencji, których z uwagi na dyslokację patroli lub ich zaangażowanie w inne zadania nie mogą podjąć strażnicy miejscy, informacja o ujawnionych zdarzeniach przekazywana jest Policji. Istotnym elementem wpływającym na efektywność systemu jest możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego mieszkańców ze stanowiskiem monitoringu poprzez linię telefonu alarmowego 986.