Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Twój Rejonowy

 

Wykaz strażników Referatu Rejonowych Straży Miejskiej odpowiedzialnych
za obszary Rad Osiedli na dzień 01.10.2023r.

1. Aleksandrowice – st. insp. Tomasz Suder
2. Beskidzkie – st. insp. Grzegorz Krywult
3. Biała Krakowska – st. insp. Stanisław Drzymalski
4. Biała Północ – st. insp. Bartłomiej Waligóra
5. Biała Śródmieście – st. insp. Andrzej Fejdych
6. Biała Wschód –  st. insp. Bartłomiej Waligóra
7. Bielsko Południe – st. insp. Dariusz Dziedzic
8. Dolne Przedmieście – st. spec. Łukasz Gut
9. Górne Przedmieście – st. spec.Łukasz Gut,  st. insp. Dariusz Dziedzic
10. Grunwaldzkie – st. insp Andrzej Fejdych
11. Hałcnów – st. insp. Andrzej Fejdych
12. Kamienica – st. insp. Grzegorz Krywult
13. Karpackie - st. insp. Dariusz Dziedzic
14. Komorowice Krakowskie - st. insp. Bartłomiej Waligóra
15. Komorowice Śląskie – st. insp. Bartłomiej Waligóra
16. Kopernika – st. insp. Tomasz Suder
17. Leszczyny – st. insp. Stanisław Drzymalski
18. Lipnik – st. insp. Stanisław Drzymalski
19. Mieszka I – st. spec. Łukasz Gut
20. Mikuszowice Krakowskie – st. insp. Waldemar Łusiński
21. Mikuszowice Śląskie – st. insp. Waldemar Łusiński
22. Piastowskie – st. spec. Łukasz Gut
23. Polskich Skrzydeł – st. insp. Tomasz Suder
24. Słoneczne – st. insp. Dariusz Dziedzic
25. Stare Bielsko – mł. str. Wiesława Iskierka
26. Straconka – st. insp. Stanisław Drzymalski
27. Śródmieście Bielsko – st. insp. Andrzej Fejdych
28. Wapienica – mł. str. Wiesława Iskierka
29. Wojska Polskiego – st. insp. Tomasz Suder
30. Złote Łany – st. insp. Stanisław Drzymalski