Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Twój Rejonowy

WYKAZ STRAŻNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA RADY OSIEDLA

 

WYKAZ STRAŻNIKÓW REFERATU REJONOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ ODPOWIEDZIALNYCH
ZA OBSZARY RAD OSIEDLI - STAN NA DZIEŃ 01.01.2023 R.


1.
ALEKSANDROWICE -Tomasz Suder

2. BESKIDZKIE - Grzegorz Krywult

3. BIAŁA KRAKOWSKA - Stanisław Drzymalski

4. BIAŁA PÓŁNOC - Bartłomiej Waligóra

 
5. BIELSKO POŁUDNIE - Dariusz Dziedzic
 
6. GÓRNE PRZEDMIEŚCIE -  Dariusz Dziedzic
 
7. GRUNWALDZKIE - Andrzej Fejdych
 
8. HAŁCNÓW - Bogusław Kalinowski

9. KAMIENICA - Grzegorz Krywult
 
10. KOMOROWICE KRAKOWSKIE - Bogusław Kalinowski
 
11. KOMOROWICE ŚLĄSKIE - Bartłomiej Waligóra

12. KOPERNIKA - Tomasz Suder

13. LESZCZYNY - Stanisław Drzymalski

14. LIPNIK - Stanisław Drzymalski

15. MIESZKA I - Łukasz Gut
 
16. MIKUSZOWICE KRAKOWSKIE - Waldemar Łusiński
 
17. MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE - Waldemar Łusiński
 
18. PIASTOWSKIE - Łukasz Gut
 
19. POLSKICH SKRZYDEŁ - Tomasz Suder

20. SŁONECZNE - Dariusz Dziedzic
 
21. STARE BIELSKO -  Wiesława Iskierka
 
22. STRACONKA - Stanisław Drzymalski
 
23. ŚRÓDMIEŚCIE BIELSKO - Andrzej Fejdych

24. WAPIENICA - Łukasz Gut
 
25. WOJSKA POLSKIEGO - Tomasz Suder

26. ZŁOTE ŁANY - Stanisław Drzymalski

27. BIAŁA WSCHÓD - Bartłomiej Waligóra

28. KARPACKIE - Dariusz Dziedzic

29. DOLNE PRZEDMIEŚCIE - Łukasz Gut

30. BIAŁA ŚRÓDMIEŚCIE - Andrzej Fejdych,