Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Działania środowiskowe

 

W ramach działań środowiskowych funkcjonariusze Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki często inicjują i biorą udział w licznych przedsięwzięciach, jak np: festyny, czy pikniki, półkolonie zimowe i letnie propagujące szerzenie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa, edukacji, oraz zdrowego trybu życia. W naszych działaniach, oprócz szkół, czy przedszkoli współpracujemy m.in. z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Radami Osiedli, Policją, czy TS Podbeskidzie, a także Zakładem Gospodarki Odpadami i Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Informujemy, iż realizacja programów profilaktycznych o wskazanej tematyce będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami, bądź pedagogami szkolnymi. Do programów profilaktycznych placówka może przystąpić w dowolnym momencie, informując o tym fakcie drogą telefoniczną lub e – mailową:

nr tel.  33 822 -81-14 wew. 113

adres e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zapraszamy do podjęcia współpracy ze Strażą Miejską w ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, oraz mieszkańców naszego miasta.