Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Patrol szkolny


W skład patrolu szkolnego wchodzi dwóch funkcjonariuszy 
Referatu ds. Ochrony Środowiska i  Profilaktyki:
st. insp. Mirosław Mroźny  i mł. insp. Bożena Jandura.

           Zadania patrolu szkolnego:

  1. Opracowanie i realizacja w placówkach szkolnych programów profilaktycznych,
  2. Stała współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki uzależnień,
  3. Planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych,
  4. Patrolowanie rejonów szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich,
  5. Realizacja zadań w ramach podejmowanych inicjatyw społecznych i kampanii lokalnych dotyczących zadań realizowanych przez Komendę Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.