Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

"Wraki" - pojazdy nieużywane

Jednym z zadań wykonywanych przez strażników są działania mające na celu wyeliminowanie z przestrzeni publicznej pojazdów, których stan wskazuje, że są nieużywane.

Usunięcie wraku

zdjęcie porzuconego pojazdu

- w przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza (art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym)

- usuwanie pojazdów w trybie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyspozycji wydawanych przez uprawniony podmiot, może mieć miejsce jedynie na takich obszarach, na których obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu (art.1 ust.1 pkt.1). Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza ww. miejscami w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób (art. 1 ust.2 pkt. 1)

Zauważyłeś porzucony wrak  – gdzie zgłosić?

Zadzwoń do nas pod numer 986 numer, podaj markę pojazdu, ewentualnie nr rejestracyjne pojazdu lub nr VIN oraz miejsce porzucenia pojazdu.

Wykorzystaj w tym celu ZgłoszeniaBB – System obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej TUTAJ, wybierając kategorię: Porzucone wraki samochodów.