Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Smog

Jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez Referat jest ukierunkowane na wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza, które generowane są przez przydomowe kotłownie CO.

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców Bielska-Białej strażnicy Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki dokonują kontroli posesji pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów Uchwały NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. (pełna treść uchwały znajduje się TUTAJ). Na podstawie otrzymanych upoważnień od Prezydenta Miasta funkcjonariusze sprawdzają, co spala się w domowym piecu oraz czy rodzaj stosowanego paliwa odpowiada obowiązującym normom.

zdjęcie drona w trakcie prowadzonej kontroli

W celu zwiększenia efektywności czynności monitoringu oraz kontroli niskiej emisji na terenie miasta Bielska-Białej, Straż Miejska wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne, tzw. drony, wyposażone w specjalistyczny czujnik do badania składu spalin wydobywających się z emitorów kontrolowanych nieruchomości.

Za pomocą czujników, które wyposażone są ww. bezzałogowce, strażnicy w czasie rzeczywistym mogą określić wartości pyłów zawieszonych, a także zweryfikować, czy w palenisku spalane jest mokre drewno lub odpady. Praca z dronem pozwala na szybsze zlokalizowanie najbardziej dymiących kominów oraz na analizę składu chemicznego wydobywającego się dymu.

Informacje o bieżącej i prognozowanej jakości powietrza znajdują się TUTAJ.