Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Oznakuj swój rower

Straż Miejska prowadzi wspólnie z Komendą Miejską Policji społeczną kampanię znakowania rowerów. Głównym celem kampanii jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie na nie cech identyfikacyjnych.

Procedura kampanii polega na naniesieniu markerem UV numeru telefonu właściciela na elementy roweru. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń: rama roweru pod kierownicą, ramię tylnej przekładni, przedni widelec.

W rowerach o dużej wartości zaleca się rozważenie możliwości oznakowania dodatkowych elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.

Rejestracja w komputerowej bazie danych Straży Miejskiej odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia) oraz wypełnionego przed jego znakowaniem oświadczenia właściciela roweru.

Znakowanie rowerów odbywać się będzie w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej ul. Hugona Kołłątaja 10 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu. 33 8228114 wew. 113 lub 313