Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Twój rejonowy

Jedną z komórek organizacyjnych Komendy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej jest Referat Rejonowych. W skład Referatu wchodzi 11 funkcjonariuszy, na których czele stoi Kierownik Referatu. Poszczególni funkcjonariusze rejonowi swoje zadania wykonują na terenie osiedli, które jako jednostki pomocnicze Miasta utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta.

Do zakresu działań Referatu Rejonowych należy w szczególności:
1) stała i bieżąca współpraca z członkami Rad Mieszkańców Osiedli;
2) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę spokoju i porządku publicznego w przydzielonym rejonie służbowym;
3) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez organy samorządowe na podstawie upoważnień wynikających z ustaw i przepisów prawa miejscowego;
4) współpraca z dyrekcjami placówek oświatowych znajdujących się w rejonach, jak również ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomości i budynków.

Osiedla Bielska-Białej (źródło UM w Bielsku-Białej):

Ze strażnikiem rejonowym skontaktujesz się dzwoniąc do Referatu Rejonowych tel.: 33 822 81 14  wew. 103 lub używając formularza zgłoszeniowego.
W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji dzwoń na numer 986.

Wykaz strażników Referatu Rejonowych Straży Miejskiej odpowiedzialnych
za obszary Rad Osiedli.

 

1. Aleksandrowice – st. insp. Tomasz Suder


2. Beskidzkie – st. insp. Grzegorz Krywult


3. Biała Krakowska – st. insp. Stanisław Drzymalski


4. Biała Północ – st. insp. Bartłomiej Waligóra


5. Biała Śródmieście – st. insp. Andrzej Fejdych


6. Biała Wschód – st. insp. Bartłomiej Waligóra


7. Bielsko Południe – st. insp. Dariusz Dziedzic


8. Dolne Przedmieście – st. spec. Łukasz Gut


9. Górne Przedmieście – st. spec.Łukasz Gut, st. insp. Dariusz Dziedzic


10. Grunwaldzkie – st. insp Andrzej Fejdych


11. Hałcnów – st. insp. Andrzej Fejdych


12. Kamienica – st. insp. Grzegorz Krywult


13. Karpackie - st. insp. Dariusz Dziedzic


14. Komorowice Krakowskie - st. insp. Bartłomiej Waligóra


15. Komorowice Śląskie – st. insp. Bartłomiej Waligóra


16. Kopernika – st. insp. Tomasz Suder


17. Leszczyny – st. insp. Stanisław Drzymalski


18. Lipnik – st. insp. Stanisław Drzymalski


19. Mieszka I – st. spec. Łukasz Gut


20. Mikuszowice Krakowskie – st. insp. Waldemar Łusiński


21. Mikuszowice Śląskie – st. insp. Waldemar Łusiński


22. Piastowskie – st. spec. Łukasz Gut


23. Polskich Skrzydeł – st. insp. Tomasz Suder


24. Słoneczne – st. insp. Dariusz Dziedzic


25. Stare Bielsko – mł. str. Wiesława Iskierka


26. Straconka – st. insp. Stanisław Drzymalski


27. Śródmieście Bielsko – st. insp. Andrzej Fejdych


28. Wapienica – mł. str. Wiesława Iskierka


29. Wojska Polskiego – st. insp. Tomasz Suder


30. Złote Łany – st. insp. Stanisław Drzymalski