Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Skargi (wnioski)

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

 

Skargi i wnioski można składać:

 

- ustnie do protokołu - Komendantowi Straży Miejskiej lub Zastępcy Komendanta  - w każdy wtorek w godz. od 09.00 do 17.00
(jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia ulegają przesunięciu na najbliższy dzień roboczy)

 

- listownie na adres:

Straż Miejska w Bielsku-Białej
ul. Hugona Kołłątaja 10
43-300 Bielsko-Biała

- faksem – na numer: 338228114 wew. 121

 

- za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

Skrytka ePUAP : /SMBielskoBiala/SkrytkaESP

 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:

kancelaria@strazmiejska.bielsko.pl

-  w formie pisemnej w sekretariacie - od poniedziałku do czwartek w godz. 07.00 - 15.30, w piątek w godz. 07.00 - 13.00.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 338228114 wew. 102

od poniedziałku do  czwartek w godz. 07.00 - 15.30, w piątek w godz. 07.00 - 13.00.

 

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego,
dokładny adres do korespondencji,
dokładny opis zdarzenia.

 

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania