Blokada, odholowany pojazd

 

BLOKADA NA KOŁO

 

 

 

Strażnicy miejscy posiadają uprawnienia do zakładania blokad na koła pojazdów. Blokada może zostać założona na koło pojazdu, który został zaparkowany w miejscu niedozwolonym.

Aby odblokować pojazd kierujący powinien zadzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej w Bielsku-Białej pod numer: telefon alarmowy 986 lub (33) 82 281 14-15, które podane są na blokadzie lub powiadomić o fakcie napotkanych na terenie miasta Bielska-Białej strażników miejskich. Wówczas na miejsce przyjedzie patrol, który ściągnie blokadę z koła.

Zaznaczmy, że czas ściągnięcia blokady z koła pojazdu od momentu zgłoszenia, uzależniony jest od podejmowanych interwencji na terenie miasta.

 
 

ODHOLOWANY POJAZD

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu gdzie został pozostawiony, należy upewnić się, czy nie został odholowany na parking strzeżony. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Straż Miejska może odholować pojazd z miejsc publicznych, gdy:

- pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany (tzw. wrak),

- pojazd pozostawiono w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Informacji o ewentualnym odholowaniu pojazdu udzielają:

- dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, tel. 997 lub 112 - całą dobę

- dyżurny Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, tel. 986 - całą dobę.

Aby odebrać pojazd usunięty z drogi na podstawie dyspozycji wydanej przez Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, należy:

1. Udać się do siedziby Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10 w godz. całą dobę - w celu załatwienia formalności związanych z popełnionym wykroczeniem (pojazd może odebrać osoba wymieniona w dowodzie rejestracyjnym, jako właściciel pojazdu lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem),

2. z zezwoleniem otrzymanym od dyżurnego Straży Miejskiej udać się na parking, w celu odebrania pojazdu.