Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Kierownictwo

STANOWISKA KIEROWNICZE W KOMENDZIE

STRAŻY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Komendant Straży Miejskiej

mgr Grzegorz Gładysz, tel. 338228114 lub 15

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

mgr Krystian Kowalczyk, tel. 338228114 lub 15

 

Kierownik Referatu Finansowo-Logistycznego, Główny Księgowy

mgr Krystyna Duława, tel. 338228114 wew. 111

Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego

Andrzej Kelner, tel. 338228114 wew. 103

Kierownik Referatu Rejonowych

mgr Dariusz Szymoszek, tel. 338228114 wew. 103

Kierownik Referatu ds. Wykroczeń

    mgr Zygmunt Tomasiewicz, tel. 338228114 wew. 108

Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki

mgr Sebastian Kufel, tel. 338228114 wew. 313

Kierownik Zespołu Dyżurnych i Obsługi Monitoringu Wizyjnego

mgr Dariusz Zwardoń, tel. 338228114 wew. 301